Portal_background_image

برگزاري جلسه برنامه ريزي وهماهنگي طرح بازسازي وتغيير كاربري حمام قديمي سياوشان-آشتيان

جلسه برنامه ریزی وهماهنگی جهت مرمت وبازسازی حمام قدیمی سیاوشان به ریاست خانم آشتیانی بخشدار مرکزی وبا حضور سرپرست اوقاف وامورخیریه شهرستان، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان، دهیار ورئیس شورای اسلامی روستای سیاوشان وسرمایه گذار طرح آقای غلام شاهپسندی درمحل بخشداری برگزار گردید.

دراین جلسه ابتدا بخشدار مرکزی ضمن عرض سلام وخیر مقدم به حاضرین، دستورکار جلسه را بیان نمودند . سپس هریک از حاضرین به بیان نظرات خود درخصوص نحوه بازسازی ،تغییر کاربری و احداث سفره خانه درمحل حمام قدیمی سیاوشان پرداختند. درپایان موارد ذیل مورد توافق حاضرین قرار گرفت.

 1. مقررشد اعضای حاضر درجلسه از محل طرح بازدید به عمل آورند و شرایط موجود حمام قدیمی را از نزدیک مورد بررسی قراردهند.
 2. مقررشد میراث فرهنگی ضمن مشخص نمودن وضعیت ثبتی حمام قدیمی سیاوشان، ازامکانات و مصالح موجود اداره میراث فرهنگی جهت مرمت وبازسازی حمام مذکور مساعدت نماید.
 3. مقرر شد کارشناس اداره کل میراث فرهنگی ضمن بازدید از حمام قدیمی ، درخصوص نحوه بازسازی وتغییر کاربری و میزان اعتبار مورد نیاز طرح ، نظرکارشناسی خودرا کتباً ارائه نماید.
 4. با عنایت به اینکه مالکیت حمام دراختیار اوقاف می باشد، مقرر شد آقای شاهپسندی سرمایه گذار طرح ،درخواست کتبی خود مبنی برسرمایه گذاری جهت مرمت واحداث سفره خانه درمحل حمام قدیمی را به اداره اوقاف جهت عقد قرارد داد یکساله ارائه نماید. همچنین اداره اوقاف نیز موضوع تمدید اجاره نامه مذکور را حداقل تا مدت 20 سال(درقالب صورتجلسه ) از طریق اداره کل مربوطه پیگیری نماید.

دسته بندی

کارشناس بخشداری مرکزی


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه
   آخرین اخبار دفاتر استانداری

   آخرین اخبار بخشداری ها